LiveCARWASH Türkiye'nin Oto Yıkama Takip Sistemi

Yıkama hizmetinde en yeni teknoloji, mobilde Android ve IOS, Web de gelişmiş merkezi yönetim ekranı,
Sahada Android Entegre yazıcılı el terminali ve ödeme noktası ekranıyla anahtar teslim çözüm.
Aynı Heyecanla Tam 28 Yıl..!

14 Gün Ücretsiz Pro Sürüme Şimdi Sahip Olun..!
Kayıt Olun 14 Gün Ücretsiz Deneyin
İşletim Sistemi Bağımsız. Tüm Cihazlarda Sorunsuz Kullanın.
LiveCARWASH-bilgisayar
LiveCARWASH-mobil-kullan
LiveCARWASH-tablet-kullan
LiveCARWASH-notebook
28.02.2022 17:40:36
320 Okunma
Aydınlatma Metni 2 Year Ago Yazıldı

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Esentepe Mahallesi Sancak Caddesi Real Tower İş Merkezi K:8 D:50 Çorlu / Tekirdağ adresinde mukim Polaris Dış Ticaret Ltd. Şti (“Şirket” veya “Polaris”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

Kullanıcılar için:

Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz;
E-posta, telefon numarası, cep telefonu numaranız dahil iletişim bilgileriniz;
Sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;
Dilediğiniz takdirde LiveCARWASH uygulamasına yüklemiş olduğunuz profil fotoğrafınız dahil görsel kayıtlarınız;
Veri sahibi diğer ilgili kişiler için:

Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, vergi numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
E-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;
İkamet bilgisi ve adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;
İcra bilgileri, sözleşmeler, vekaletnameler dahil hukuki işlem bilgileriniz;
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;
Giriş-çıkış kayıtları, işyerinin ve sistem odalarının CCTV kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;
Fotoğraf, video, ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;
IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
Hesap numarası, IBAN, borç-alacak bilgisi, vade bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;
Aile üyeleri bilgileriniz.


2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi,
Müşterilerimizin Portal kaydının oluşturulabilmesi,
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Abonelerimizin ürün ve hizmetlerini, Polaris platformları üzerinden son kullanıcıya pazarlayabilmesi,
Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması,
Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması,
Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
Müşterilerimizin talebi üzerine ücretli eğitimlerin verilmesi,
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi 
Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,
Satış veya destek hizmetlerine gelen anahtar teslim talebinin gerçekleştirilmesi,
İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin Bskbox tarafından görüntülenmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Tahsilat takibinin yapılması,
Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi,
Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi,
Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi,
İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu gibi e-belge başvurularının alınması,
Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Polaris platformlarında hesap açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi,
Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi,
İş ortağı firmalar üzerinden belirli süreli çalışan temin edilmesi,
İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,
Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.


3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz
Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

E-posta, SMS, kartvizitler,
Telefon, Faks,
CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
Fiziki form,
İnternet sitemiz,
Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
Yüz yüze görüşmeler,
Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.


4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere;

Destek, pazarlama, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza,
E-fatura hizmetlerinin verilmesi bakımından tedarikçilerimize,
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından topluluk şirketlerimize,
Hissedarlarımıza,
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından hukuken yetkili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere aktarılabilecektir.


6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Etiketler;

aydınlatma metni kişisel veri veri işleme veri güvenliği

LiveCARWASH Diğer Bloglar

Bulut Yazılımın Keyf... Bulut yazılım, işletmeler ve kullanıcılar için bir...
LiveCARWASH Toplu SM... Toplu SMS ile reklam, işletmelerin veya pazarlamac...
LiveCARWASH Oto Yıka... LiveCARWASH oto yıkama takip yazılımı, oto yıkama ...
LiveCARWAH Ön Muhase... LiveCARWASH Oto Yıkama Takip Yazılımı, bir işletme...
LiveCARWASH Stok Yön... LiveCARWASH Stok takip modülü, işletmenizin stokla...
LiveCARWASH Satış Or... Oto yıkama sektörünün en basit ve kullanışlı takip...
Oto Yıkama Yazılımı ... LiveCARWASH Oto yıkama yazılımı, otomobil yıkama i...
LiveCARWASH Personel... Personel komisyon anlaşma modülü ile tüm ürün ve h...
Platform Bağımsız Bi... LiveCARWASH platform bağımsız çalışır ve tüm platf...
LiveCARWASH Uygulama... LiveCARWASH kampanya yönetimi müşterilerinize sist...

LiveCARWASH Sözleşmeler

Aydınlatma Metni... İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı...
Çerez Politikası... Polaris Dış Ticaret ve Ltd. Şti. şirketine ait sit...
Veri Güvenliği... Kurumsal BT Altyapılarınızı Donanımsal Firewall Ci...
Kullanıcı Sözleşmesi... İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Polaris Dı...
Çevre Politikası... Polaris Dış Tic. Ltd. Şti. Sürdürülebilir bir kalk...
Gizlilik Politikası... Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik...

En Fazla Okunan Bloglar

Polaris Dış Ticaret Ltd. Şti.
1995 yılında kurulan Polaris Dış Ticaret Ltd. Şti. Türkiyenin ilk Deri Yazılımları alanında hizmet v
995 Kez Okundu Bloğu Oku
LİVECARWASH Oto Yıkama Takip S
LiveCARWASH oto yıkama takip sistemi, düzenli ve çözüm odaklı bir uygulama olup, personele hiçbir zo
926 Kez Okundu Bloğu Oku
LİVECARWASH ile Tanışmaya Hazı
Neden LiveCARWASH? LiveCARWASH oto yıkama takip sistemi, düzenli ve çözüm odaklı bir uygulama olu
642 Kez Okundu Bloğu Oku
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var? Biz Sizi Arayalım.
Sizde 314 mutlu kullanıcı arasına katılın. Sisteminizi dijital yönetin..!
Formu Doldurum Biz Sizi Arayalım.